کابل غلاف سربی

سپتامبر 8, 2020
کابل زره دار

کابل زره دار چیست و چه کاربردی دارد؟

تعریف کابل زره دار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (SWA): این نوع کابل یک کابل رسانای الکتریکی است که با یک بسته بندی فلزی پوشیده شده است. کابل زره دار که […]